cropped-free-image-resizer-cropper-83.png

Условия и политика

Правила и условия за използване на уебсайта

1. Условия

С достъпа си до този уебсайт се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия за ползване на уебсайта, приложимите закони и разпоредби и тяхното спазване. Ако не сте съгласни с което и да е от посочените условия, ви се забранява да използвате или да имате достъп до този сайт. Материалите, съдържащи се в този сайт, са защитени от съответните закони за авторското право и търговските марки.

2. Лиценз за използване

 1. Разрешено е временно изтегляне на едно копие от материалите (данни или програми) на сайта на Евро 96 само за индивидуална и небизнес употреба. Това е само разрешение на лиценз, а не размяна на права на собственост, и в рамките на това разрешение не можете да:
  1. променяте или копирате материалите;
  2. използвате материалите за каквато и да е търговска употреба , или за каквото и да е публично представяне (бизнес или не-бизнес);
  3. опитвате се да декомпилирате или възстановявате който и да е продукт или материал, съдържащ се на сайта на Евро 96;
  4. отстранявате всички авторски права или други ограничителни документи от материалите; или
  5. прехвърляте материалите на някой друг или дори да “отразявате” материалите на друг сървър.
 2. Това разрешение може да бъде прекратено, ако не спазвате някое от тези ограничения, и може да бъде прекратено от Евро 96, когато се прецени. След прекратяването на разрешението или когато разрешението ви за разглеждане бъде прекратено, трябва да унищожите всички изтеглени материали, които са ваша собственост, независимо дали са в електронна или печатна форма.

3. Отказ от отговорност

 1. Материалите на сайта на Евро 96 се предоставят “във вида, в който са”. Евро 96 не дава никакви гаранции, съобщени или предложени, и по този начин се отказва и обезсилва всяка една друга гаранция, включително, без да пречи, предполагаеми гаранции или състояния на продаваемост, годност за конкретна причина или ненарушаване на лицензирана собственост или друго нарушаване на права. Освен това Евро 96 не гарантира и не прави никакви изявления относно прецизността, вероятните резултати или непоколебимото качество на използването на материалите на своя интернет сайт или като цяло идентифицирането им с такива материали или на каквито и да било дестинации, свързани с този сайт.

4. Ограничения

В никакъв случай Евро 96 или неговите доставчици не трябва да бъдат подлагани на отговорност за каквито и да било вреди (включително, без ограничения, вреди от загуба на информация или ползи, или поради намеса в бизнеса), произтичащи от използването или безсилието да се използват материалите на интернет страницата на Евро 96, независимо от възможността Евро 96 или одобрен от Евро 96 представител да бъде уведомен устно или писмено за вероятността от такива вреди. Тъй като някои области на правото не позволяват ограничения на изведените гаранции или възпрепятстване на задължението за сериозни или случайни вреди, тези ограничения може да не са от значение за вас.

5. Изменения и грешки

Материалите, които се появяват на сайта на Евро 96, могат да съдържат типографски или фотографски грешки. Евро 96 не гарантира, че който и да е от материалите на своя сайт е точен, завършен или актуален. Евро 96 може да разгръща подобрения на материалите, съдържащи се в нейния сайт, когато и да е без предизвестие. От друга страна, Евро 96 не се ангажира да актуализира материалите.

6. Връзки

Евро 96 не е проверила повечето уебсайтове или връзки, свързани с нейния уебсайт, и не отговаря за съдържанието на всяка такава свързана уебстраница. Включването на каквато и да е връзка не води до подкрепа от страна на Евро 96 на сайта. Използването на всеки такъв свързан сайт е на собствен риск на потребителя.

7. Промени в условията за ползване на сайта

Евро 96 може да актуализира тези условия за използване на своя уебсайт, когато и да е, без да уведомява. С използването на този сайт вие се съгласявате да бъдете обвързани с актуалната към момента форма на тези Условия за ползване.

8. Управляващ закон

Всеки случай, идентифициращ се със сайта на Евро 96, трябва да се управлява от законите на държавата на САЩ, в която се намира Евро 96, без да се зачитат нейните разпоредби за противоречие със закона.

Общи условия, приложими към използването на уебсайта.

Политика за поверителност

Поверителността на личните ви данни е от решаващо значение за нас. По същия начин ние създадохме тази Политика с крайната цел да видите как събираме, използваме, предаваме, разкриваме и използваме индивидуални данни. По-долу са описани нашите правила за поверителност.

 • Преди или по време на събирането на лична информация ние ще определим целите, за които се събира информацията.
 • Ще събираме и използваме индивидуални данни единствено с цел да удовлетворим посочените от нас причини и за други добри цели, освен ако не получим съгласието на съответното лице или ако това се изисква от закона.
 • Ще съхраняваме индивидуални данни само за времето, необходимо за удовлетворяване на тези причини.
 • Ще събираме индивидуални данни чрез законни и разумни средства и, когато е подходящо, с информацията или съгласието на съответното лице.
 • Личната информация трябва да бъде важна за причините, поради които ще бъде използвана, и, доколкото е необходимо за тези причини, трябва да бъде точна, завършена и актуализирана.
 • Ние ще защитаваме индивидуалните данни чрез защитни щитове срещу злополука или кражба, а също и срещу неодобрен достъп, разкриване, копиране, използване или промяна.
 • Ще предоставим своевременно на клиентите достъп до нашите политики и процедури за администриране на индивидуални данни.

Фокусирани сме върху ръководенето на нашия бизнес в съответствие с тези стандарти с конкретна крайна цел да гарантираме, че поверителността на индивидуалните данни е сигурна и се поддържа.

свързани новини